Chính sách bảo mật thông tin là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi khách hàng truy cập trang web của . Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và cung cấp cho họ một trải nghiệm truy cập trang web an toàn và bảo mật. Dưới đây là bản điều khoản về chính sách bảo mật thông tin khách hàng của trang web https://vetec.edu.vn/.

I. Giới thiệu 

Trang web vetec.edu.vn là một nơi cung cấp kiến thức và kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp và phát triển bản thân. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và cung cấp cho họ một trải nghiệm truy cập trang web an toàn và bảo mật.

II. Thu thập thông tin

Thông tin cá nhân

Khi khách hàng đăng ký tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để cung cấp dịch vụ cho khách hàng và liên lạc với họ khi cần thiết.

Thông tin về hoạt động trên trang web

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động trên trang web của khách hàng, bao gồm các trang đã truy cập, thời gian truy cập và các thông tin khác liên quan đến lưu lượng truy cập trang web. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để cải tiến trang web và cung cấp cho khách hàng trải nghiệm truy cập tốt hơn.

III. Bảo vệ thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ an toàn. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật như SSL để mã hóa thông tin và ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi cũng không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc nếu bắt buộc pháp luật.

IV. Quyền lợi của khách hàng

Quyền truy cập thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình và yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đó nếu cần thiết.

Quyền từ chối thu thập thông tin

Khách hàng có quyền từ chối chia sẻ thông tin cá nhân của mình với chúng tôi. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Quyền sử dụng trang web

Khách hàng có quyền sử dụng trang web của chúng tôi và truy cập các tài liệu học tập và dịch vụ của chúng tôi.

V. Biện pháp bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ an toàn và không bị lộ ra bên ngoài trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật hiện đại như mã hóa dữ liệu, Firewall, Antivirus, và các phương pháp kiểm tra an ninh cơ bản để đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ trước các mối đe dọa an ninh mạng.

Chúng tôi cũng đảm bảo rằng mọi nhân viên của chúng tôi đều được đào tạo về chính sách bảo mật thông tin và các quy trình liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi cũng thiết lập các quy định nội bộ để đảm bảo rằng mọi thông tin của khách hàng được bảo vệ an toàn và không bị lộ ra bên ngoài.

VI. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cho khách hàng. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để liên lạc với khách hàng khi cần thiết, cung cấp các thông tin và chương trình khuyến mãi mới nhất của chúng tôi cho khách hàng.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của khách hàng để phát triển và cải tiến trang web của chúng tôi, cung cấp cho khách hàng trải nghiệm truy cập trang web tốt hơn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của khách hàng để nghiên cứu và phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi, và nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

VII. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc nếu bắt buộc pháp luật. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng khi cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc khi yêu cầu từ các cơ quan chức năng nhà nước.

VIII. Quyền lợi của khách hàng

Khách hàng có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình và yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đó nếu cần thiết. Khách hàng cũng có quyền từ chối chia sẻ thông tin cá nhân của mình với chúng tôi. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

IX. Kết luận

Chính sách bảo mật thông tin của vetec.edu.vn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng an toàn và bảo mật.